01 de setembre 2010

Cervesa i salut. 8.2 L'alcoholèmia

Els efectes de l’alcohol sobre el nostre organisme depenen directament de la quantitat d’alcohol que tenim a la sang després d’ingerir-lo. D’això se’n diu alcoholèmia.

Anem a definir i calcular l’alcoholèmia.

Factors determinants de l’alcoholèmia:
L'alcoholèmia és la quantitat d'alcohol present en la sang expressada com una concentració, relació o taxa. A Europa és potser més habitual expressar en forma de relació pes / volum, per exemple 1 g d'alcohol per litre de sang o 1000 mg/1000 ml de sang.
Després de la ingestió d'una certa quantitat donada d'alcohol, l'alcoholèmia no és la mateixa en totes les persones, ni en la mateixa persona en tots els moment.

Hi ha una sèrie de factors que modifiquen la concentració d'alcohol que actuen sobre la seva absorció i altres factors que modifiquen l'alcoholèmia a nivell de la distribució, del metabolisme o de l'eliminació de l'alcohol. Entre aquests factors, cal destacar:

- El pes. Per a una mateixa quantitat d'alcohol ingerida, si el volum de l'organisme on s'ha de distribuir l'alcohol és més gran, la concentració d'alcohol aconseguida serà menor.

- La quantitat d'aigua de l'organisme. L'alcohol etílic és totalment soluble en aigua en qualsevol proporció, de manera que com més gran sigui la presència d'aigua de l'organisme més gran serà la dilució de l'alcohol i, per tant, menor la seva concentració en la sang.
- El gènere. Les dones tenen nivells més elevats d'alcohol que els homes a igual pes corporal i quantitat d'alcohol presa. Això obeeix a dues raons: Menor metabolisme de l'alcohol a nivell gàstric, tal com s'ha comentat amb anterioritat.

- L'hàbit de beure i la idiosincràsia individual. L'hàbit de beure pot accelerar lleugerament el metabolisme de l'alcohol. Així mateix algunes persones tenen genèticament més o menys facilitat per degradar i eliminar l'etanol.

Càlcul de l'alcoholèmia.
A continuació es planteja com fer
-el càlcul de l'alcoholèmia previsible,
-el càlcul del temps necessari per realitzar el metabolisme de tot l'alcohol ingerit i
-el càlcul del temps necessari fins que l'alcoholèmia estigui per sota del límit legal establert.

1.- Càlcul de l'alcoholèmia previsible
El càlcul de l'alcoholèmia màxima previsible després de consumir begudes alcohòliques és relativament senzill, especialment si la situació hipotètica es refereix a un consum únic o en poc temps i amb l'estómac buit (en dejú).
Per al càlcul de l'alcoholèmia s'utilitza la següent fórmula:
Alcoholèmia previsible = grams d'alcohol absolut ingerits / kg de pes corporal x 0,7 (home) o 0,6 (dona) El fet d’utilitzar 0,7 per homes i 0,6 per a dones com a factors de correcció a més del pes de la persona, es deu al diferent volum de distribució de l'alcohol en el cas dels homes i les dones.
Falta exemple

2.- Càlcul del temps per eliminar l'alcohol de l'organisme
D'una manera simplificada, i per a l'activitat pràctica, es pot considerar que de mitjana l'alcoholèmia baixa de 0,15 g / l per hora. Així, el temps necessari perquè l'alcohol desaparegui de l'organisme es pot calcular de la següent manera:
temps en hores necessari per a l'eliminació = alcoholèmia (g / l) / 0,15
Falta exemple

3.-Càlcul del temps necessari perquè l'alcoholèmia estigui per sota del límit legal
L’esmentat nivell legal és de 0,3 g / l en sang o 0,15 mg / l d'aire expirat.
S'estimarà utilitzant la següent formula Temps en hores = alcoholèmia - 0.30/0.15
Falta exemple.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada