4 d’ag. 2015

Fitxes de degustació - BALLUT - Jacha Jigo Jiguera

Cerveses Ballut

Jacha Jigo Jiguera

En Castellano abajo del todo

Contacte:

Ballut
Pol. Industrial El Nevero
Calle Dieciocho, Nave 25
Badajoz
+34 924 103 111 info@cervezaballut.es

Descripció

Dades tècniques

Aromatitzada amb figues
Presentació: ampolla de 33cl
Alcohol, 5,3%Vol
Lot 12
Cad: 05-2016
IBU: 25

En destapar:

Fort aspecte dolç d'ensaïmada.

Aspecte

Escuma poc persistent, de bombolles en general bastant grosses i de color blanc trencat.
La cervesa és de color d'ambre fort, atractiva, amb una lleugera terbolesa.


Nas 1

En primer lloc apareix una nota que ens costa definir però que acabem designant amb "saponària" per la olor que fa de sabó. No és cap cosa desagradable, és una curiositat.
En un principi, domina el perfil del malt tot i que no de forma especialment intensa al menys aromàticament. Es poden definir aspectes de caramel, no gaire puixants. A mesura que la cervesa s'escalfa, aquest aspecte augmenta de força però queda supeditat a aspectes molt clars de melanoïdina que s'expressen en forma de crosta de pa i de melasses. Tot i així, i dins del perfil del caramel, hem de descriure una forta sensació de rom.
També podem trobar altres aspectes foscs i torrats de pa i fins i tot una sensació d'un pa especialment espès, com de sègol, però sense l'acidesa.
L'alcohol es nota bé. Escalfa. En principi, en una cervesa amb 5,3%vol, aquesta sensació no ha d'existir. Tampoc apareixen aspectes de dissolvent. Però la graduació, o bé no queda integrada, o bé és superior al que ens diu l'etiqueta. Optaria per la segona opció atès que la resta de la cervesa conforma un conjunt força compacte i consistent.
En les notes fruitades, cal citar melmelada de cirera i també melmelada de figa. Al principi no sabia massa si el "jigo" era una forma extremenya de designar l'aglà (surt just al costat de la paraula en l'etiqueta o si era una forma pròpia de pronunciar "higo". Ara em queda molt clar a què es refereix.
En general també es pot descriure una nota fresca que no arriba a balsàmica però que compleix amb la feina de compensar el caràcter càlid intens aportat pel malt.
Les aromes del llúpol queden bastant dissimulades darrera la pantalla del malt. Tot i així podem descriure quelcom d'herba fresca i una nota floral que podria ser de gerani.
Existeix un fons dolç que, a poc a poc, va augmentant.

Boca 1

Hem de citar un punt molt discret de DMS que no perdura.
La sensació general és de fons dolç, fins i tot bastant dolç. Diríem que ens trobem al límit de l'embafador.
L'efervescència és un pèl curta però és possible que sigui la millor opció per a aquesta cervesa. Tot i així, diria que si fos una mica més present, alleugeraria el conjunt, suposant que s'hagués d'alleugerir.
El cos és entre mig-fort i francament fort (segons la temperatura).
El fons dolç que hem citat es va fent poderós i es va completant amb importants aportacions de melanoïdina. També cal parlar de caramel, però molt poc.
L'amargor comença quasi nul·la, un pèl seca i sobre tot amb una molt bona aportació refrescant.
A la llarga, es manifesta intensa, notablement balsàmica (amb un curós pic a 10-15 segons de tenir la cervesa en boca), un pèl seca, una mica més metàl·lica i molt discretament punyent. Una molt bona qualitat d'amargor.
Les olors del llúpol es mantenen discretes i aporten poca cosa més que quelcom d'herba i alguna aspecte floral que, en aquesta fase, ni tan sols es pot identificar.
En boca tornem a trobar el toc de saponària que pot arribar a ser molesta perquè impediria la detecció d'elements aromàtics menys impactants com ara els fruitats o la figa. Aquesta per la seva banda és més discreta que en nas.
Cal citar una forta sensació de vi de mistela (però no tan dolç). Amb això volem repetir que la presència de l'alcohol és més contundent que els 5,3% indicats.
En general doncs la cervesa te una bona entrada, amb una bevibilitat una mica restringida però encara prou accessible. És força digestible i val a dir que és bastant llarga. En aquesta persistència trobem l'alcohol i els aspectes balsàmics del llúpol.

Nas 2

Fortes olors barrejades de pa de pessic i de saponària. També apareix un lleu toc d'H2S que no s'allunya gaire del llindar de percepció però que  posteriorment influirà positivament en la percepció del perfil del llúpol.
Hem de citar olors dolces lleugerament embafadores però suggerents: ensaïmada, pa de pessic i potser galeta de o amb figa. Ja sé que és presumptuós de part meva, però diria que hi ha una bona ració de malt Viena.
Una mica de caramel i bastantes melanoïdines. En altres termes, manen les olors de crosta de pa, de cafè poc fet i d'alguna melassa.
El que sorprèn amb una cervesa d'aquesta graduació, és la forta presència de l'alcohol (per sort sense cap aportació de dissolvent). Sembla que estiguem davant d'una doppelbock!

Boca 2

Definitivament, em sembla que la efervescència és una mica insuficient
El cos, és cada cop més contundent.
La pantalla dolça de fons es manifesta cada cop amb més intensitat
Apareixen olors de caramel i de vainilla. Un perfil que recorda una mica la olor del flam.
Cal descriure un important aspecte vinós amb forta presència d'alcohol. Altre cop precisarem que no apreciem cap nota de dissolvent.
En aquesta segona passada, amb la cervesa molt més calenta, el component balsàmic és molt més expressiu i recorda una mica la càmfora mentre que la xocolata i el pa dens perden presència.
La nota de saponària és més present del que convindria i arriba a molestar en la percepció d'altres aspectes com ara la figa o altres fruitats menys evidents.
L'amargor, altre cop és molt secundària. Ens ha permès investigar tranquil·lament en els altres aspectes de la cervesa abans de fer acte de presència. Comença discreta, amb una estructura elegant i de qualitat i aporta principalment frescor. Un cop ha aparegut, resulta molt llarga, va en augment i s'acompanya de xocolata fina.
Un conjunt en boca, que si no fos per l'excés de saponària, quedaria bastant rodó. Tot i així, l'entrada és bastant amable i atractiva.
No pesa gens, i passa relativament bé la set. No és una cervesa de consum ràpid ni massiu però és molt afalagadora.

Impressions generals

En general i malgrat el seu grau modest, és una cervesa sensorialment forta. Olfactivament, arriba a una composició molt atractiva, com una doppelbock però amb notes aromàtiques imaginatives. L'amargor es revela de molt bona qualitat, d'intensitat creixent però sense cap mena d'astringència.
Al final diria que la composició general, tret de l'aspecte excessiu de saponària i de la lleu falta d'efervescència, és de molt bona factura. Diria que és un molt bon producte per a consumir a l'hivern. Inclús diria que suportaria bons plats densos i aromàtics o, fins i tot algun agredolç.

Castellano:

Jacha Jigo Jiguera

Descripción
Datos técnicos
Aromatizada con higos
Presentación: botella de 33cl
Alcohol, 5,3% Vol
Lote 12
Cad: 05 a 2016
IBU: 25

En destapar:
Fuerte aspecto dulce de ensaimada.

Aspecto
Espuma poco persistente, de burbujas en general bastante grandes y de color blanco roto.
La cerveza es de color de ámbar fuerte, atractiva, con una ligera turbidez.

Nariz 1
En primer lugar aparece una nota que nos cuesta definir pero que acabamos designando con "saponaria" por el olor que hace de jabón. No es nada desagradable, es una curiosidad.
En un principio, domina el perfil de la malta aunque no de forma especialmente intensa al menos aromáticamente. Se pueden definir aspectos de caramelo, no muy pujantes. A medida que la cerveza se calienta, este aspecto aumenta de fuerza pero queda supeditado a aspectos muy claros de melanoïdina que se expresan en forma de costra de pan y de melazas. Sin embargo, y dentro del perfil del caramelo, debemos describir una fuerte sensación de ron.
También podemos encontrar otros aspectos oscuros y tostados de pan e incluso una sensación de un pan especialmente espeso, como de centeno, pero sin la acidez.
El alcohol se nota bien. Calienta. En principio, en una cerveza con 5,3% vol, esta sensación no deberia aparecer. Tampoco aparecen aspectos de disolvente. Pero la graduación, o bien no queda integrada, o bien es superior a lo que nos dice la etiqueta. Optaría por la segunda opción ya que el resto de la cerveza conforma un conjunto bastante compacto y consistente.
En las notas afrutadas, cabe citar mermelada de cereza y también mermelada de higo. Al principio no sabía demasiado si el "jigo" era una forma extremeña de designar la bellota (sale justo al lado de la palabra en la etiqueta) o si era una forma propia de pronunciar "higo". Ahora me queda muy claro a qué se refiere.
En general también se puede describir una nota fresca que no llega a balsámica pero que cumple con el trabajo de compensar el carácter cálido intenso aportado por malta.
Los aromas del lúpulo quedan bastante disimuladas detrás de la pantalla de la malta. Aún así podemos describir algo de hierba fresca y una nota floral que podría ser de geranio.
Existe un fondo dulce que, poco a poco, va aumentando.

Boca 1
Debemos citar un punto muy discreto de DMS que no perdura.
La sensación general es de fondo dulce, incluso bastante dulce. Diríamos que nos encontramos en el límite de lo empalagoso.
La efervescencia es algo corta pero es posible que sea la mejor opción para esta cerveza. Sin embargo, diría que si fuera un poco más presente, aligeraria el conjunto, suponiendo que se hubiera de aliviar.
El cuerpo es entre medio-fuerte y francamente fuerte (según la temperatura).
El fondo dulce que hemos citado se va haciendo poderoso y se va completando con importantes aportaciones de melanoïdina. También hay que hablar de caramelo, pero muy poco.
El amargo comienza casi nulo, algo seco y sobre todo con una muy buena aportación refrescante.
A la larga, se manifiesta intenso, notablemente balsámico (con un curioso pico a 10-15 segundos de tener la cerveza en boca), un poco seco, algo más metálico y muy discretamente punzante. Una muy buena calidad de amargo.
Los olores del lúpulo se mantienen discretos y aportan poco más que algo de hierba y alguna aspecto floral que, en esta fase, ni siquiera se puede identificar.
En boca volvemos a encontrar el toque de saponaria que puede llegar a ser molesta porque impediría la detección de elementos aromáticos menos impactantes como los afrutados o el higo. Este por su parte es más discreto que en nariz.
Cabe citar una fuerte sensación de vino de mistela (pero no tan dulce). Con esto queremos repetir que la presencia del alcohol es más contundente que los 5,3% indicados.

En general pues la cerveza tiene una buena entrada, con una bevibilitat un poco restringida pero todavía bastante accesible. Es bastante digestible y hay que decir que es bastante larga. En esta persistencia encontramos el alcohol y los aspectos balsámicos del lúpulo.

Nariz 2
Fuertes olores mezclados de bizcocho y de saponaria. También aparece un leve toque de H2S que no se aleja mucho del umbral de percepción pero que posteriormente influirá positivamente en la percepción del perfil del lúpulo.
Debemos citar olores dulces ligeramente empalagosas pero sugerentes: ensaimada, bizcocho y quizás galleta de o con higo. Ya sé que es presuntuoso de mi parte, pero diría que hay una buena ración de malta Viena.
Un poco de caramelo y bastantes melanoïdinas. En otros términos, mandan los olores de costra de pan, de café poco hecho y de alguna melaza.
Lo que sorprende con una cerveza de esta graduación, es la fuerte presencia del alcohol (por suerte sin ninguna aportación de disolvente). Parece que estemos ante una Doppelbock!

Boca 2
Definitivamente, me parece que la efervescencia es algo insuficiente
El cuerpo, es cada vez más contundente.
La pantalla dulce de fondo se manifiesta cada vez con más intensidad
Aparecen olores de caramelo y de vainilla. Un perfil que recuerda un poco el olor del flan.
Hay que describir un importante aspecto vinoso con fuerte presencia de alcohol. Otra vez precisaremos que no apreciamos ninguna nota de disolvente.
En esta segunda pasada, con la cerveza mucho más caliente, el componente balsámico es mucho más expresivo y recuerda un poco el alcanfor mientras que el chocolate y el pan denso pierden presencia.
La nota de saponaria está más presente de lo que convendría y llega a molestar en la percepción de otros aspectos como el higo u otros afrutados menos evidentes.
El amargo, de nuevo es muy secundario. Nos ha permitido investigar tranquilamente en los demás aspectos de la cerveza antes de hacer acto de presencia. Comienza discreto, con una estructura elegante y de buena calidad y aporta principalmente frescor. Una vez ha aparecido, resulta muy largo, va en aumento y se acompaña de chocolate fino.

Un conjunto en boca, que si no fuera por el exceso de saponaria, quedaría bastante redondo. Aún así, la entrada es bastante amable y atractiva.
No pesa nada, y pasa relativamente bien la sed. No es una cerveza de consumo rápido ni masivo pero es muy halagadora.

Impresiones generales
En general y a pesar de su grado modesto, es una cerveza sensorialmente fuerte. Olfativamente, llega a una composición muy atractiva, como una Doppelbock pero con notas aromáticas imaginativas. El amargo se revela de muy buena calidad, de intensidad creciente pero sin ningún tipo de astringencia.
Al final diría que la composición general, salvo el aspecto excesivo de saponaria y de la leve falta de efervescencia, es de muy buena factura. Diría que es un muy buen producto para consumir en invierno. Incluso diría que soportaría buenos platos densos y aromáticos o, incluso algún agridulce.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada