14 d’ag. 2015

Fitxes de degustació - Ballut - ZAINA

BALLUT

ZAINA

Contacte:

Ballut.
Cerveceria Artesanal Natural Extremeña SL
Pol. Industrial El Nevero
Calle Dieciocho, Nave 25
Badajoz
+34 924 103 111 info@cervezaballut.es

Descripció:

Dades tècniques:

Alcohol: 5,8%Vol
Presentació: 33cl
Lot: 10
Caducitat: 03-2016
RGS: 30/0130028/BA
Estil: Porter
Ha de ser evident l'aroma de malt amb un lleu toc torrat, i pot tenir una qualitat de xocolata. Pot mostrar també una mica de caràcter de malt no torrat en suport (de caramel, gra, pa, nou, toffee i/o dolça). Aroma de llúpol anglès, de moderat a res. Èsters afruitats de moderat a res. Diacetil de baix a gens.
La Guia del 2015 no fa diferència entre Brown i Robust Porter.

En destapar:

Olors moderadament acaramel·lades, cirera confitada i toc cítric

Aspecte:

Escuma relativament densa, colrada, mitjanament persistent, i formant garlandes.
Cervesa de color marró molt fosc, gairebé opaca.

Nas 1

Entrada general de melasses i fruites.
En fruites es pot descriure amb certa facilitat cirera negra confitada, melmelada de pruna negra, poma molt madura i riber negre. No sé si també trobo quelcom de codony.
Les melasses (melanoïdines) són més expressives que els caramels que es queden en un cert segon pla. Tot i així, el perfil general del malt és dominant però no aclaparador. Es poden percebre notes torrades moderades però ben presents així com quelcom de fusta.
En rerefons però de manera bastant eficaç podem descriure un aspecte balsàmic que recorda la menta i que ajuda en la compensació del perfil general que, sinó, es quedaria potser massa càlid.
No es perceben notes cremades, ni diacetil ni cap compost sofrat o fenòlic.

Boca 1

Entrada general amable, atractiva però modesta.
El cos és prou consistent per parlar de quelcom superior a la mitjana. Sense res feixuc tampoc. Bona viscositat, aspecte prou vellutat.
Altre cop, sensació de frescor, menys precisa que en nas.
L'entrada general, com ho podem veure és prou agradable però en poc temps apareix un to especialment dolç passat d'intensitat. Parlaríem d'un aspecte lleugerament embafador.
Es poden descriure caramels (pocs) i melasses (dominant) en intensitats i graus de torrefacció diverses.
A la nota dolça, s'ajunta un toc d'alcohol que es justifica tot just en una cervesa d'aquesta graduació. Tot i així no s'aprecien cap dissolvent i el perfil de malt no permet determinar si hi ha especiats.
Cal citar notes de crosta ben torrada de pa, amb regalèssia i melmelades de cirera i de pruna negra. Potser quelcom de codonyat i, a la llarga, quelcom de plàtan molt madur i tal vegada xocolata.
L'amargor només es manifesta molt a la llarga, de forma extremament moderada i tènue, complint així amb elegància la feina de refrescar el conjunt.
El llúpol aporta notes florals no identificables i quelcom cítric.
L'acidesa apareix tot just residual.
El final es revela especialment suau i vellutat, un pèl embafador.
No és una cervesa especialment llarga. Però la seva persistència és suau sense cap mena d'estridència.
Diria que és força bevible, prou digestible, complexa (tot i que se'n pot esperar més), clarament decantada cap al malt i al perfil de la fermentació. Sensació fresca general molt avantatjosa.

Nas 2

Aromes de ferment fresc al principi.
Els fruitats són prou variats i rics. Podem parlar de cirera confitada (o en melmelada), figa, pruna negra dessecada, plàtan molt madur.
El perfil de melanoïdina supera de lluny el dels caramels. Es troben molts torrats i molt torrats, però cap cremat.
Altre cop hem de descriure una nota general balsàmica, discreta però eficaç, semblant a la menta, que refresca molt bé el perfil dominant càlid.
Es troben notes florals però no es poden identificar. És com un lleuger perfumat que s'associa amb el mentolat.
En qualsevol cas dominen les melanoïdines, especialment amb crosta de pa ben torrada i notes llunyanes de xocolata.

Boca 2

Entrada general moderadament aromàtica, amable i acollidora.
Densitat notable, viscositat respectable, vellutat.
Efervescència judiciosament calculada, que ajuda moltíssim a la bevibilitat i a treure pes.
Fruitats molt expressius: Cirera confitada, pruna dessecada, figa i plàtan madur (molt madur).
Crosta de pa ben torrada, quasi cremada. Però sense cap nota de cremat, ni acre ni astringent.
El fons dolç em resulta una mica excessiu i condueix el conjunt a donar una certa sensació embafadora.
Persistència moderada amb un final suau dominat pel perfil de melasses i la nota dolça.
Es nota bastant bé l'alcohol fins al punt que es podria considerar un pèl sobre dimensionat.
L'amargor és extremadament discreta i només es percep cap al final del tast on s'associa amb la persistència per moderar el possible excés de calidesa.
Notes florals sense identificar.

Impressions generals.

Una cervesa generalment consistent, relativament fàcil de beure, prou digestible, moderadament complexa i clarament decantada cap als perfils del malt i de la fermentació.
La composició queda bastant compensada i integrada però presenta un aspecte embafador un pèl sobrat.
Cal posar en evidència l'encert de conjuminar l'efervescència, el balsàmic, l'amargor, un cert to cítric i el perfumat per compensar els aspectes càlids.
No trobo cap defecte que jo conegui.

Castellano:

Estilo: 

Debe ser evidente el aroma de malta con un leve toque tostado, y puede tener una calidad de chocolate. Puede mostrar también un poco de carácter no tostado de malta en soporte (de caramelo, grano, pan, nuez, toffee y/o dulce). Aroma de lúpulo inglés, de moderado a nada. Ésteres afrutados de moderado a nada. Diacetilo de bajo a nada.
La Guía de 2015 no hace diferencia entre Brown y Robust Porter.

En destapar:

Olores moderadamente acarameladas, cereza confitada y toque cítrico

Aspecto:

Espuma relativamente densa, teñida, medianamente persistente, y formando guirnaldas.
Cerveza de color marrón muy oscuro, casi opaca.

Nariz 1

Entrada general de melazas y frutas.
En frutas se puede describir con cierta facilidad cereza negra confitada, mermelada de ciruela negra, manzana muy madura y grosellero negro. No sé si también encuentro algo de membrillo.
Las melazas (melanoidinas) son más expresivas que los caramelos que se quedan en un cierto segundo plano. Sin embargo, el perfil general de la malta es dominante pero no abrumador. Se pueden percibir notas tostadas moderadas pero bien presentes así como algo de madera.
En trasfondo, pero de manera bastante eficaz, podemos describir un aspecto balsámico que recuerda la menta y que ayuda en la compensación del perfil general que sino, se quedaría quizá demasiado cálido.
No se perciben notas quemadas, ni diacetilo ni ningún compuesto del azufre o fenólico.

Boca 1

Entrada general amable, atractiva pero modesta.
El cuerpo es lo suficientemente consistente para hablar de algo superior a la media. Sin nada pesado tampoco. Buena viscosidad, aspecto bastante aterciopelado.
De nuevo, sensación de frescor, menos precisa que en nariz.
La entrada general, como lo podemos ver, es bastante agradable pero en poco tiempo aparece un tono especialmente dulce pasado de intensidad. Hablaríamos de un aspecto ligeramente empalagoso.
Se pueden describir caramelos (pocos) y melazas (dominante) en intensidades y grados de torrefacción diversas.
A la nota dulce, se junta un toque de alcohol que se justifica apenas en una cerveza de esta graduación. Aun así no se aprecia ningún disolvente y el perfil de malta no permite determinar si hay especiados.
Cabe citar notas de costra bien tostada de pan, con regaliz y mermeladas de cereza y de ciruela negra. Quizás algo de membrillo y, a la larga, algo de plátano muy maduro y tal vez chocolate.
El amargo sólo se manifiesta muy a la larga, de forma extremadamente moderada y tenue, cumpliendo así con elegancia con el trabajo de refrescar el conjunto.
El lúpulo aporta notas florales no identificables, y algo cítrico.
La acidez aparece apenas residual.
El final se revela especialmente suave y aterciopelado, algo empalagoso.
No es una cerveza especialmente larga. Pero su persistencia es suave sin ningún tipo de estridencia.
Diría que es bastante bebible, bastante digestible, compleja (aunque se puede esperar más), claramente decantada hacia la malta y al perfil de la fermentación. Sensación fresca general muy ventajosa.

Nariz 2

Aromas de fermento fresco al principio.
Los afrutados son bastante variados y ricos. Podemos hablar de cereza confitada (o en mermelada), higo, ciruela negra desecada, plátano muy maduro.
El perfil de melanoidina supera de lejos el de los caramelos. Se encuentran muchos tostados y muy tostados, pero ningún quemado.
De nuevo tenemos que describir una nota general balsámica, discreta pero eficaz, similar a la menta, que refresca muy bien el perfil dominante cálido.
Se encuentran notas florales pero no se pueden identificar. Es como un ligero perfumado que se asocia con el mentolado.
En cualquier caso dominan las melanoidinas, especialmente con costra de pan bien tostado y notas lejanas de chocolate.

Boca 2

Entrada general moderadamente aromática, amable y acogedora.
Densidad notable, viscosidad respetable, aterciopelado.
Efervescencia juiciosamente calculada, que ayuda muchísimo a la bebibilitat y a sacar peso.
Afrutados muy expresivos: Cereza confitada, ciruela desecada, higo y plátano maduro (muy maduro).
Costra de pan bien tostada, casi quemada. Pero sin ninguna nota de quemado, ni acre ni astringente.
El fondo dulce me resulta un poco excesivo y conduce el conjunto a dar una cierta sensación empalagosa.
Persistencia moderada con un final suave dominado por el perfil de melazas y la nota dulce.
Se nota bastante bien el alcohol hasta el punto de que se podría considerar un poco sobredimensionado.
El amargo es extremadamente discreto y sólo se percibe hacia el final de la cata donde se asocia con la persistencia para moderar el posible exceso de calidez.
Notas florales sin identificar.

Impresiones generales.

Una cerveza generalmente consistente, relativamente fácil de beber, bastante digestible, moderadamente compleja y claramente decantada hacia los perfiles de la malta y de la fermentación.
La composición queda bastante compensada e integrada pero presenta un aspecto empalagoso algo sobrado.
Hay que poner en evidencia el acierto de aunar la efervescencia, el balsámico, el amargo, un cierto tono cítrico y el perfumado para compensar los aspectos cálidos.
No encuentro ningún defecto que yo conozca.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada