1 de set. 2010

Cervesa i salut-8.4-Efectes negatius de l'abús d'alcohol 01 : APOPLEXIA

01 L'APOPLEXIA

S'entén per apoplexia l'atac sobtat (poplexia /, cop, atac). Normalment hom es refereix al desmai produït per un vessament o una hemorràgia cerebral, i es tracta per tant, d'un accident vascular, en els més petits vasos del cervell. Segons dades de l'OMS, és la tercera causa de mort després de l'atac cardíac i del càncer. S’han de buscar les causes de l’apoplexia en un coàgul, o un petit trombe que bloqueja la circulació d'un vas sanguini del cervell. D'altra banda, pot existir una debilitat dels vasos. Llavors una excessiva tensió provoca una hemorràgia. Quan l'obstrucció és petita no es produeix altre que una crisi transitòria. Una petita paràlisi facial una lleu pèrdua de moviment o de la paraula. Però després, es restableix el reg, i no passa res. Altres vegades, la zona és més gran i els efectes són permanents. I finalment pot passar, que sorgeixi una hemorràgia cerebral, el desenllaç de la qual pot ser fatal.

Un any després d'un accident cerebral d'aquest tipus, pràcticament la meitat dels pacients no necessita assistència per a desenvolupar-se en la vida diària. Però la resta, sí. Han de ser assistits per rentar-se, menjar, vestir-se, etc. Pel que fa als factors de risc, el primer sens dubte és l'edat.
A més edat, més risc i sobretot, si s'és home.

Un altre punt a considerar és la hipertensió. Una tensió elevada suposa una pressió constant i excessiva sobre les parets d'uns vasos que, si no estan en perfecte estat (d’elasticitat), poden trencar-se. També té relació amb el consum d'alcohol i tabac. Estudis recents afegeixen que el consum de cocaïna pot ser un desencadenant de primer ordre. Perquè la cocaïna provoca augments bruscos de la pressió arterial i accelera el pols. Tot això pot incidir sobre els vasos de manera clara.
I si hi ha un punt de debilitat, pot sorgir l'hemorràgia.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada