06 de setembre 2010

Cervesa i salut 8.4 Efectes negatius de l'abús d'alcohol. 20 SÍNDROME DE WERNICKE-KORSAKOFF

20 SÍNDROME DE WERNICKE-KORSAKOFF

La síndrome de Korsakoff es presenta amb símptomes greus d'amnèsia anterògrada i amnèsia retrògrada, així com varietat de problemes sensorials i motors, confusió extrema, canvis en la personalitat i risc de mort a causa de problemes cardíacs, de fetge o gastrointestinals.

Els malalts de Korsakoff pateixen amnèsia anterògrada per records explícits (no implícits o procedimentals). En les primeres fases, les llacunes poden omplir i passar inadvertides fins i tot per als qui la pateixen. A mesura que avança la malaltia, també es produeix amnèsia retrògrada, que en casos greus pot abastar fins i tot extensos episodis de la vida del pacient.

Aquests símptomes són causats per dany en els cossos mamil•lars de l’ hipotàlem i altres àrees del cervell a causa d'un dèficit de tiamina (vitamina B1). En casos excepcionals, el dany s'ha trobat en els nuclis mediodorsals del tàlem.

Les causes més freqüents d'aquesta deficiència vitamínica són l'alcoholisme crònic o, més rarament, una greu malnutrició. L'alcoholisme sol ser indicador de mala alimentació, que juntament amb la inflamació de les parets de l'estómac, causa la deficiència en tiamina. Vòmits prolongats, malalties nutricionals o els efectes de quimioteràpia, poden també provocar aquesta deficiència.

Quan l'encefalopatia de Wernicke s'acompanya de la síndrome de Korsakoff, la combinació d'ambdós és anomenada síndrome de Wernicke-Korsakoff.
Patològicament, hi ha una pèrdua neuronal, gliosis i hemorràgia en els cossos mamil•lars.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada