16 d’octubre 2009

Història: Israel, Bíblia

ISRAEL

La Bíblia, si en tinguéssim les versions originals, seria un llibre venerable, els llibres més antics del qual daten probablement del segon mil•lenni abans de Crist. Però les versions que es van fer servir per a establir el text canònic van ser escollits al segle III després de Crist. Aquests texts, la majoria ja traduïts d’altres idiomes foren censurats per ordre dels pares del’Esglesia per motius estrictament polítics (de poder: estaven en lluita pel poder sobre els cristians bastantes versions i interpretacions de la vida del Salvador…). Així és com, la Bíblia aporta una informació bastant confusa sobre, entre altres coses; el consum d’alcohol en les seves diverses formes.

Sabem que Egipte comerciava intensament amb la zona dels actuals Israel i Líban comprant i venent ingents quantitats de cervesa. Resulta extranya la gairebé absència d’aquesta beguda en la Bíblia. Tot i així hem recollit algunes engrunes interessants:

Cap al segle VIII aC, en la Bíblia, en el llibre d’Isaïes ens posen en guàrdia contra l’embriaguesa:
Ai de vosaltres, els que us lleveu de matí a beure SHEKAR i torneu el vespre ebris de vi (Isaïes 5.11).
Quina altra beguda pot embriagar que no sigui el vi?
SHEKAR és probablement una adaptació hebrea de SIKARU i significa exactament "trobar-se en estat d’embriaguesa" ; la paraula cervesa ha passat a designar les conseqüències de l’ús excessiu d’aquesta...
En el mateix ordre d’idees i cap a la màteixa època, hem trobat una altra citació:

- El vi escarneix i la cervesa fa bullanga, qui s’hi perd li falta saviesa. (Proverbis 20-1)
(En altres versions hem llegit:
El vi és descarat i la beguda engresca...
el vi no seria una beguda? o, en qualsevol cas, quina altra beguda pot embriagar?)

Molt més tard, en l’Evangeli de LLUC trobem una insinuació a la cervesa. En ZACARIES i l’ELISABET (de la casa d’AARON, els sacerdots) no poden tenir fills però en desitgen un. Un dia que en Zacaries està oficiant, se li apareix un àngel que li diu que en tindrà un, que li dirà JOAN (Baptista) i que

"No beurà vi ni altres begudes alcohòliques" (Lluc, 1-15)

Aquesta característica abstèmia de Joan Baptista constitueix un dels elements bàsics de les persones consagrades a Déu.

Com ho podem veure, l’alcohol té mala premsa en la Bíblia. Pel que fa al vi, encara podem trobar situacions en les que queda molt bé, però la cervesa és perniciosa... En qualsevol cas, ens hem de quedar amb la idea que no es pot accedir a cap text original de la Bíblia. Existeixen dubtes sobre les traduccions que es fan servir per editar Bíblies en la actualitat. Sembla ser que no existia cap paraula per designar ni el vi ni la cervesa i que a tot se li deia "beguda forta". De manera que ens podem interrogar sobre què bevien els israelites. No és una pregunta ociosa perquè cal que observem que la zona d'Israel no tenia cap característica geogràfica o meteorològica que la fes diferent dels països veïns on la cervesa era l'aliment i la beguda per excel•lència.

La Bíblia i la cervesa
En la revista Bars & Beer vam fer un article en el que apuntàvem cap al fet que, contràriament al que semblava indicar la Bíblia, els Hebreus, poble elegit de Déu, bevien cervesa. Des de llavors hem estat investigant una mica i estem en disposició d'oferir més informació al respecte.

La principal dificultat rau en el fet que nosaltres no som professionals de la història i que, per tant hi ha coses que se'ns escapen. Concretament, no hi ha manera de saber en quin idioma s'han escrit els textos que citarem més avall. Com ho hem dit en altres llocs, les traduccions mai ho són del tot. Les traduccions són gairebé sempre també adaptacions i com ho diu la dita italiana, traduttore, tradittore, el traductor també pot ser un traïdor.

Nosaltres hem buscat totes les citacions de l'original (o suposat original) que continguessin la paraula hebrea SHEKAR. Ja sabem que tal mètode és discutible. En efecte, en quin idioma ha estat escrit l'Antic Testament? en arameu o en hebreu? Quina seria l'equivalència de SHEKAR en arameu? El cas és que hem escollit aquesta paraula per la seva semblança amb el Sumeri SIKARU. En aquest cas tampoc som gaire estrictes puix que no sabem exactament en quin idioma es deia SIKARU, en AKKADI o en SUMERI? També sabem que a Sumer es deia KASH a la cervesa. Però en quin dels dos idiomes "co-oficials"?

SIKARU és realment una paraula que significa cervesa i sembla ser que la traducció de SHEKAR sigui "BEGUDA FORTA". De l'àmbit de SHEKAR queda eliminat el vi puix que aquest disposa d'una paraula exacta que és YAYIN en hebreu, evidentment.

L'única beguda alcohòlica citada clarament en la Bíblia sembla que sigui el vi. En totes les traduccions a les que hem pogut tenir accés, hom sempre parla de vi i d'alguna altra "beguda forta" o "beguda alcohòlica" segons el traductor. Està clar que aquesta darrera traducció no és correcta. En efecte, no cal dir que és absolutament impossible que la Bíblia es referís literalment a l'alcohol per la bona raó que ni aquesta paraula ni el concepte existien. Al Kohl en àrab, idioma en el que aquesta paraula apareix per primera vegada, descriu un cosmètic. La idea d'alcohol com a principi intoxicant de les begudes fermentades és força recent.

La referència a cap mena de "licor" també es impossible en la mesura que l'invent de la destil•lació és molt posterior a les versions més tardives de la Bíblia. Està clar que la traducció de la Bíblia al llatí i a altres idiomes és complicada. Entenem que una traducció sempre és una interpretació. Però també sabem que els llibres originals dels que disposem per compondre les versions actuals no són ben bé els originals. Són versions de traduccions, arreglades, retocades, amb errors de còpia, alguns involuntaris i d'altres més intencionats.

Sabem entre altres coses que, a l'àrea Mediterrània, els monjos optaren per suprimir totes les referències als cultes pre-cristians. No adoptaren la cervesa sinó que la substituïren pel vi. Els motius són econòmics, es tractava pels monjos de produir quelcom que constituís una exclusiva i que per tant fos una ganga econòmica: la beguda "santa" que només ells estaven al principi, en mesura d'imitar. D'altra banda, eliminant la cervesa, eliminaven un dels principals suports als cultes a la Terra Mare.

Ens resultava del tot difícil de creure que, essent que els Sumeris, els Babilonis i els Egipcis foren grans productors i consumidors de cervesa, i essent tots aquests pobles més o menys veïns dels Israelites, aquests darrers no en fessin ni en beguessin. En definitiva, són pobles veïns i agermanats culturalment. Per tant aquesta també fou una dada objectiva que ens feu pensar que els Israelites, independentment que poguessin beure vi, també degueren consumir cervesa encara que la Bíblia no fos gaire explícita al respecte.

Un estudi més atent dels textos Bíblics ens revela que existeixen dues begudes alcohòliques en la Bíblia: el SHEKAR i el YAYIN. Com ho hem dit, el YAYIN és el vi, de totes totes, i el SHEKAR es tradueix per "beguda alcohòlica", "beguda forta" o "licor". Ja hem parlat de "alcohol" i de "licor" que queden totalment descartats per referir-se a coses de descobriment molt posterior a la redacció dels textos que ens interessen. La força alcohòlica més alta que es pugui obtenir per fermentació natural és aproximadament de 14% en Volum per tant ens quedarem amb "beguda forta" i ho traduirem o adaptarem dient que es tracta de cervesa recolzant-nos especialment en la proximitat geogràfica i morfològica entre SIKARU i SHEKAR. Per als curiosos, aquestes dues paraules podrien haver donat la paraula SIDRA i tots els seus derivats. Però la Bíblia reserva una paraula per als sucs de fruita, TIROSH, i considera vins tots els sucs fermentats, per tant ens hem decantat cap a la cervesa per traduir SHEKAR. D'altra banda, no sabem si els pobladors del mitjà Orient coneixien la Poma... (de què parlava el Gènesi, de Poma o de Fruita?).
A part de les citacions que oferim en l'article esmentat al principi (Bars & Beers nºX) n'hem cercat d'altres. De fet totes les altres. Amb això podrem fer-nos una idea exacta del que diu la Bíblia sobre cervesa.

  • Citacions Bíbliques referents a SHEKAR
Levític: (10:9)
Normes sobre begudes alcohòliques (?)

8 El Senyor va parlar també a Aaron. Li digué:
9 -Quan haureu d'entrar a la tenda de l'aplec sagrat, ni tu ni els teus fills no beureu vi ni "altres begudes alcohòliques", si no
voleu morir. És una prescripció perpètua per a totes les generacions.

Nombres: (6:3)
Vot de nazireat

1 El Senyor va parlar encara a Moisès. Li digué:
2 -Ordena als Israelites que, si un home o una dona es consagra solemnement al Senyor pel vot anomenat de Nazireat , s'abstingui de vi i de tota "beguda alcohòlica": no beurà vinagre fet del vi ni vinagre d'altres begudes fermentades; no beurà most ni menjarà raïm fresc ni panses.
(nazir: "apartat". Una mena d'estatut monacal)

Nombres: (28:7)
Ofrenes diàries

7 A l'ofrena del primer anyell, hi afegireu una libació d'un litre de "vi fort", que serà vessat en el santuari en honor al Senyor.

Deuteronomi (14:26)
Prescripcions sobre el delme

24 Si el lloc que el Senyor, el teu Déu, per que porti el seu nom és massa lluny de casa teva i el camí és massa llarg perquè puguis endur-te la desena part de les collites amb les que Ell t'haurà beneït,
25 ven aquesta part i porta els diners al lloc que el Senyor, el teu Déu, haurà escollit.
26 Allà, compra tot el que et vingui de gust: bestiar gros o menut, vi o altres "begudes alcohòliques" tot el que t'agradi. Menja allà en presència del Senyor, el teu Déu, i fes festa amb la teva família.

Deuteronomi (29:4)
Allò que Déu ha cobrat a favor d'Israel (Darrera al•locució de Moisès)

4 Durant quaranta anys t'he conduït pel desert i no se t'han fet malbé els vestits ni les sandàlies.
5 I si no heu menjat pa ni heu
begut vi o "altres begudes alcohòliques" és per que comprenguéssiu que Jo, el Senyor, sóc el vostre Déu.

Jutges (13:4)
XII Samsó. Naixement de Samsó
A Manóah de la tribu de Dan, l'àngel promet descendència i la regla és:

4 Des d'ara, t'has d'abstenir de beure vi o "altres begudes alcohòliques" i de menjar res d'impur.

Jutges (13:7)
La dona, li explica això mateix al marit:

7 Només m'ha dit: Tindràs un fill i des d'ara no has de beure vi ni "altres begudes alcohòliques", ni has de menjar res d'impur, perquè el nen serà consagrat a Déu des d'abans de nàixer fins al dia de la seva mort.

Jutges (13:14)
L'àngel apareix davant de la dona. Aquesta va a cercar a Manóah i aquest demana a l'aparegut què ha de fer. I aquest respon:

13 L'àngel del Senyor li va respondre:
Cal que la teva muller s'abstingui de tot el que li vaig dir:
14 que no tasti el fruit de la vinya, que no begui vi ni "altres begudes
alcohòliques" ni mengi res d'impur. Que observi tot el que li he manat.

Samuel (1:15)
Pregària i prometença d'Anna. Altre cop, algú que no pot tenir fills.

12 Mentre ella anava insistint en la seva pregària al Senyor, Elí es fixava en la seva boca.
13 Anna parlava interiorment; movia els llavis, però no se li sentia la veu. Elí va pensar doncs que anava beguda,
14 li digué:
-En tens per molt, d'estar aquí borratxa? Vés a dormir el vi que portes!
15 Anna va respondre:
- No senyor meu, sóc una dona atribolada. No he begut vi ni cap "beguda alcohòlica". Tan sols obria el cor al Senyor.

Isaïes (5:11)

11 Ai dels qui de bon matí corren darrere la "beguda" i al capvespre s'atarden
encesos pel vi

Isaïes (5:22)

22 Ai dels qui són valents a l'hora de beure "vi"(SHEKAR a l'original hebreu)
herois tan sols per barrejar begudes!

Isaïes (24:9)

9 No se senten cançons de taverna els bevedors troben amarga la "beguda"

Isaïes (28:7)
Embriacs i burletes

7 N'hi ha que de tant de vi s'entrebanquen, fan tentines de tanta beguda: són sacerdots i profetes els qui s'entrebanquen de tant beure. El vi els consumeix, la beguda els fa tentinejar, s'entrebanquen amb les visions, ensopeguen quan donen sentències.

Isaïes (29:9)
Hipocresia i encegament

9Esteu desorientats i atordits, teniu els ulls entelats, no veieu res. Aneu embriacs, però no de vi, us entrebanqueu sense haver begut.
(Com ho hem dit, nosaltres hem cercat SHEKAR)

Isaïes (56:12)
Els dirigents d'Israel són indignes.

Veniu que requisaré "vi" i ens podrem emborratxar. Demà serà com avui, i molt més que avui, encara

Miquees (2:11)

En èxtasi inventen mentides i diuen: Jo profetitzo que tindreu vi i licors. Així sermoneja aquesta gent.

Proverbis (20:1)
Una citació que ja coneixíem. Veieu article B&B

1 El vi és descarat, la beguda engresca; qui hi perd la xaveta no posarà mai el seny

Proverbis (31:4)
Paraules alliçonadores de la mare del rei Lemuel

4 No convé als reis donar-se al vi, Lemuel, ni als prínceps de deixar-se endur per la beguda,
5 que si beuen oblidaran les lleis i violaran el dret del oprimits
6 Més aviat porteu beguda al qui està perdut, vi al qui viu en l'amargor:
7 que begui i oblidarà la misèria, ja no recordarà la seva pena.

Traducció interconfessional BCI 1993
Associació Bíblica de Catalunya. Ed. Claret Societats Bíbliques Unides

Com veiem, encara que avui en dia cap traductor no tingui cap interès en la guerra antiga del vi i de la cervesa, encara hi ha tradicions en aquest àmbit que no permeten la traducció correcta del text: si bé SHEKAR significa gairebé segurament CERVESA, literalment, beguda forta, els traductors segueixen dubtant i proposant a vegades que SHEKAR sigui un genèric per a begudes que embriaguen i que altres vegades es refereixi a coses impossibles (licor; alcohol).
Si heu llegit, les citacions que acabem d'oferir, observareu sense gaire dificultat que les begudes alcohòliques tenen en els textos de l'Antic Testament, dues funcions clares:
Aquestes begudes existeixen i es fan servir. Són begudes habituals en la dieta dels hebreus. Tant és així que també n'existeix l'abús i que aquest abús necessita una certa acotació: els sacerdots i la gent que volen dedicar-se a la contemplació de Déu han de seguir unes regles que comprenen l'abstinència absoluta.

En canvi, sembla ser que aquestes begudes són una riquesa suficientment acceptables per formar part d'ofrenes a la divinitat. Això ens indica que, una mica com avui, el consum de begudes alcohòliques era acceptat i fins i tot es podia arribar a excusar-ne l'abús. Fer cervesa o vi era font de riquesa i subjecte a delme, però, contradictòriament, l'estament religiós no n'aprovava l'ús tot i que sembla que alguns sacerdots no feien escarafalls.

Una cosa ens ha de quedar clara pel que fa al missatge de la Bíblia pel que fa a la cervesa i al vi: existeixen moltes referències a aquestes begudes i nombrosos comentaris respecte al seu ús. De forma general i radical, tots els textos condemnen l'ús abusiu de begudes alcohòliques perque és insalubre, perquè fa perdre el seny i és sovint l'origen de mals més grossos.
Aspectes morals o ètics a part, el que ens interessa a nosaltres, des del punt de vista històric, és introduir quelcom que havia estat eliminat dels textos traduïts de la Bíblia: el Hebreus bevien CERVESA gairebé a ciència certa.
I això és una agradable i divertida notícia, no trobeu?

Octubre 2001
Per a aquells que cerquin més informació respecte a la idea que mereix el consum d'alcohol a la bíblia, existeixen moltes referències al vi que trobareu a qualsevol pàgina bíblica i les citacions següents del Nou Testament que fan referència al fet d'embriagar-se:
Romans (13:13); Tim (3;3-8:1) Cor (5:11-6:10) 1Pere (4:3) Efes (5:18). Tots aquests textos condemnen vigorosament l'abús de l'alcohol cosa que ens indica que tal actitud existia.

Article següent sobre els Hebreus i la cervesa

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada