01 de setembre 2010

Cervesa i salut 8.4 Efectes negatius de l'abús d'alcohol. 06 DELIRIS

06. DELIRIS
És un trastorn que es caracteritza per la visió o dicció d'idees absurdes, inconnexes o reals però sense relació entre si. Aquest estat patològic d’al•lucinació, de visió o percepció de situacions estranyes, absurdes, horripilants o irreals acompanyen determinades malalties o excessos.

Una febre elevada pot ser acompanyada d'un estat de deliri en què es parla de, es veuen o es viuen, sense memòria, diferents situacions. Els productes tòxics que actuen directament sobre el SNC (sistema nerviós central) són els que originen deliris amb més freqüència. Gairebé totes les drogues els produeixen, encara que algunes, com són els al•lucinògens, es caracteritzen precisament per això.

Però ens centrarem en aquells produïts per l'alcohol, que es distingeixen en diversos graus. Els especialistes distingeixen
el subagut, el agut,
l'estat de al•lucinació,
els deliris celotípic i
la psicosi al•lucinatòria.

El deteriorament que l'alcohol produeix en el cervell ocasiona totes aquestes alteracions i algunes altres més, que condueixen a la demència alcohòlica.

Grau subagut o encefalosis alcohòlica subaguda.
Apareix en individus alcohòlics entre els 30-40 anys. Comença amb malsons que interrompen el son, que es repeteixen diverses nits seguides fins a fer-se continus. Hi ha sudoració abundant, agitació, comunicació amb frases entretallades i petició d’ajuda. Els afectat donen ordres i reviuen escenes del seu treball habitual. Hi ha visió d'animals (zoòpsies).
La temperatura és normal o una mica elevada. La diferència amb el "delirium tremens" és només de grau.

Grau tremens o Deliri Agut.
Es podria dir que és el mateix que l'anterior, però més acusat en tots els sentits. Té una principi més brusc i més greu. Suor, tremolor i agitació, pèrdua total del son i febre alta. L'augment de la temperatura corpora és símptoma de mal pronòstic, ja que pot produir un coma hipertèrmic. Els que s'han vist afectat per aquesta psicosi donen posteriorment el més alt percentatge d'abstinència. El pacient pateix moltíssim, pateix autèntica angoixa i por amb les zoòpsies. Veu com els animals l’envaeixen o se’l mengen materialment.

Al•lucinosi alcohòlica.
Apareixen els insults, les persecucions i les amenaces que els bevedors habituals i excessius poden sentir i/o creure’s. Els produeix una situació tan angoixant que durant el tractament psiquiàtric s'aconsella una vigilància extrema que els provoca una angoixa suplementària.

Deliris celotípic.
És un atac de gelosia motivat exclusivament per l'alcohol. És l'individu alcohòlic que acusa el seu cònjuge innocent de tenir amants. Les reaccions d'agressivitat i de violència contra la presumpta infidelitat i cap als fills són temibles. Arriba a incloure com a culpable als seus familiars polítics. És freqüent l'homicidi.

Psicosi al•lucinatòria.
És molt semblant a la "al•lucinosi alcohòlica aguda". És menys brusca i normalment es produeix en malalts demènciats, amb temes delirants imprecisos.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada