01 de setembre 2010

Cervesa i salut 8.4 Efectes negatius de l'abús d'alcohol. 09 EMBARÀS, LACTÀNCIA

09. Embaràs lactància i alcohol. El problema de l'alcohol que la mare ingereix durant l'embaràs està adquirint cada dia més importància. El descobriment relativament recent de l'anomenat "síndrome alcohòlic fetal "ha disparat totes les alarmes. L'efecte de l'alcohol sobre el cervell del fetus és encara pitjor que el de l'heroïna. El 20% dels retards mentals són deguts a la ingestió per par de la mare d'alcohol durant la gestació. És doncs, una de les primeres causes de retard mental. El més freqüent és que les deformacions apareguin quan el consum d'alcohol és habitual durant l'embaràs. No obstant això, el fet que hagin aparegut també casos en bevedores esporàdiques, indueix a pensar que no és tant la quantitat d'alcohol sinó el fet que l'alcohol que la mare ingereix passa al fetus a través de la placenta i sembla que inhibeix el desenvolupament de les neurones. Fins i tot les quantitats moderades d'alcohol poden tenir efectes nocius sobre el fetus en desenvolupament, incloent baix pes en néixer i un major risc per l'avortament espontani. En qualsevol cas no es coneix la relació entre consum d'alcohol i risc, de manera que els especialistes recomanen l'abstinència total de l'embarassada. Pel que fa a la lactància s'ha de tenir especial cura en el que la mare ingereix i consumeix perquè pot passar a la llet. Medicaments, alcohol i tabac, per exemple. S'ha comprovat que en un litre de llet materna en una dona fumadora, hi ha almenys 0,5 mg. de nicotina.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada