28 de maig 2015

San Frutos & Boris Brew - IPA

Cerveza San Frutos+Boris Brew

Indian Pale AleNota prèvia:

He de dir que fa moltíssims anys que tinc una bona amistat amb en Boris de Mesones sense comptar que tinc molt de respecte per la seva professionalitat i la seva perícia.
Quan tasto alguna de les seves produccions, he de mantenir al marge aquests aspectes personals que podrien influenciar la meva avaluació. També he d’anar amb compte en no adoptar la posició contraria i aplicar més severitat a l’obra d’un bon amic per que no fos dit que l’amistat em faci veure les coses amb més indulgència i m’inclini a escriure una avaluació de complaença.
He intentat ser el més distant i objectiu possible. I ho dic ara que l’avaluació està feta i podria conduir a pensar allò que no vull que es pensi: les conclusions que llegireu al final, les hagués escrit també en el cas dubtós en el que en Boris hagués estat el meu pitjor enemic.
Sobre la cervesa: és una col·laboració entre la cerveseria San Frutos de Segovia i Boris Brew. La cervesa està feta doncs a les instal·lacions de San Frutos.

Contacte:

Microcervecera SanFrutos
Avenida de Hontoria, 27.
Parcela 86, Nave 4. Polígono Industrial de Hontoria.
40195 Segovia.
Microcervecería: 921 44 71 75
Mateo: 678 669 509
Adrián: 618 887 742
Mail: info@cervezasanfrutos.com
Cervezas Segovia SL

Dades tècniques de la cervesa:

Ingredients:
Malts: Pils, Munic, Caramel.
Llúpols: Sorachi Ace, Cascade, Centennial, Amarillo.
Alcohol: 6%Vol.
Presentació: ampolla de 33cl.
Amargor: 39 IBU
Color: 11 EBC
Lot: 160415
Caducitat: Abril 2016

Descripció:

En destapar:

Forta d’olor d’herba fresca, de llimona i de resina.

Aspecte:

Escuma de color blanc, de densitat variable però tirant a densa, bastant persistent i formant bones garlandes.
Cervesa mitjanament tèrbola de color daurat amb llambregades carabassa. No s’aprecia cap pòsit.

Nas 1:

Amb molta escuma, cal descriure una forta olor d’herba fresca, de llimona i de pinya.
En rerefons, trobem un teló dolcet, no molt intens però dens.
Sense escuma apareixen les notes de malt clar, discretes però ben presents. Concretaríem en pa de pessic.
També s’aprecien aspectes de llaminadura i algun caramel molt poc fet.
Altrament es poden descriure notes de resina amb alguna cosa de Pi. Tot plegat, un conjunt balsàmic molt eficaç malgrat la seva discreta intensitat.
Al final, amb alguna distància, podem descriure clarament un fruitat d’albercoc bastant evident.

Boca 1

Entrada molt aromàtica, perfumada i afalagadora.
El cos és mitjà, sense pretensions. L’efervescència és justa, potser un pèl feble.
L’amargor inicial és discreta, de molt bona qualitat, rodona, refrescant amb una lleugera dominant punyent però sense cap mena d’estridència. S’escampa de forma molt igual en tota la boca. A la llarga, augmenta una mica, sense arribar a cap intensitat elevada, i sobre tot, sense perdre la seva qualitat.
Quelcom floral, quasi res, flor blanca.
Es pot trobar un molt lleuger aspecte àcid però només s’aprecia molt a la llarga.
També hem de descriure una tènue nota de saponària que augmenta la complexitat i juga amb els aspectes balsàmics de Pi i Eucaliptus de forma molt avantatjosa.
Al final, trobem quelcom de raïm blanc.
En boca, el conjunt apareix com a molt ben compensat.

Nas 2

Podem descriure aromes d’herba fresca tallada, resines amb tocs d’eucaliptus i de resina de Pi. També podem parlar de carxofa molt fresca. Dins del capítol de coses fresques, també s’han de citar notes cítriques.
En rerefons trobem un “decorat” de to dolç, amb notes de llaminadura i de caramels molt poc fets. Tot plegat constitueix una sòlida però elegant base que compensa molt bé el conjunt d’aspectes frescos aportats pel llúpol. No podem concloure aquesta fase sense citar un fruitat d’albercoc important però ben calculat.

Boca 2

El cos és discret i l’efervescència també, un pèl baixa potser.
Olor d’albercoc i de llaminadura.
L’amargor és mitjanament intensa (molt inferior als 39 IBU nominals), de molt bona qualitat, rodona i fina, ben repartida. Tots els seus aspectes queden molt ben equilibrats, amb un lleuger domini de l’aspecte punyent. També val a dir que és molt persistent conformant-ne la seva principal característica.
Els aspectes de llaminadura i de caramel molt poc fet així com la sensació d’albercoc i potser de mango, donen una base que compensa i integra les notes balsàmiques on trobaríem eucaliptus, pi i potser quelcom de càmfora.
Cap defecte conegut!


Aspectes generals:

Una cervesa molt fàcil de beure, amb una entrada molt perfumada afalagadora.
El conjunt es revela molt digestible i especialment equilibrat. El domini del llúpol és moderat i no oculta cap altre aroma.
Trobem una complexitat remarcable que, malgrat l’equilibri, és d’identificació còmoda.

Impressions generals:

Una IPA especialment elegant i fina sense estridències. el treball sobre els llúpols és especialment minuciós aportant aromes afalagadores i una amargor molt ben integrada.
L’etiqueta parla simplement d’IPA però jo suggeriria una classificació dins de les IPA americanes.

La composició és òptima resultant en una IPA especialment bona i de notable bon gust.

Castellano:

Nota previa:

He de decir que hace muchísimos años que tengo una buena amistad con Boris de Mesones sin contar que tengo mucho respeto por su profesionalidad y su pericia.
Cuando pruebo alguna de sus producciones, tengo que mantener al margen estos aspectos personales que podrían influenciar mi evaluación. También he de tener cuidado en no adoptar la posición contraria y aplicar más severidad a la obra de un buen amigo para que no se pudiera pensar que la amistad me haga ver las cosas con más indulgencia y me incline a escribir una evaluación de complacencia.
He intentado ser lo más distante y objetivo posible. Y lo digo ahora que la evaluación está hecha y podría conducir a pensar lo que no quiero que se piense: las conclusiones que leeréis al final, las hubiera escrito también en el caso dudoso en lo que Boris hubiera sido mi peor enemigo.
Sobre la cerveza: es una colaboración entre la cervecería San Frutos de Segovia y Boris Brew. La cerveza está hecha pues en las instalaciones de San Frutos.

Contacto:

Microcervecera SanFrutos 
Avenida de Hontoria, 27. 
Parcela 86, Nave 4. Polígono Industrial de Hontoria. 
40195 Segovia. 
Microcervecería: 921 44 71 75 
Mateo: 678 669 509 
Adrián: 618 887 742 
Mail: info@cervezasanfrutos.com
Cervezas Segovia SL

Datos técnicos de la cerveza:

Ingredientes:

Maltas: Pils, Múnich, Caramelo.
Lúpulos: Sorachi Ace, Cascade, Centennial, Amarillo.
Alcohol: 6% Vol.
Presentación: botella de 33cl.
Amargura: 39 IBU
Color: 11 EBC
Lote: 160415
Caducidad: Abril 2016

Descripción:

En destapar:

Fuerte de olor de hierba fresca, de limón y de resina.

Aspecto:

Espuma de color blanco, de densidad variable pero tirando a densa, bastante persistente y formando buenas guirnaldas.
Cerveza medianamente turbia de color dorado con tonos anaranjados. No se aprecia ningún poso.

Nariz 1:

Con mucha espuma, hay que describir un fuerte olor de hierba fresca, de limón y de piña.
En trasfondo, encontramos un telón dulzón, no muy intenso pero denso.
Sin espuma aparecen las notas de malta clara, discretas pero bien presentes. Concretaríamos en bizcocho.
También se aprecian aspectos de golosina y algún caramelo muy poco hecho.
Sinó, se pueden describir notas de resina con algo de Pino. Todo ello un conjunto balsámico muy eficaz a pesar de su discreta intensidad.
Al final, con alguna distancia, podemos describir claramente un afrutado de albaricoque bastante evidente.

Boca 1

Entrada muy aromática, perfumada y halagadora.
El cuerpo es medio, sin pretensiones. La efervescencia es justa, quizá algo débil.
El amargo inicial es discreto, de muy buena calidad, redondo, refrescante con una ligera dominante punzante pero sin ningún tipo de estridencia. se esparce de forma muy igual en toda la boca. A la larga, aumenta un poco, sin llegar a ninguna intensidad elevada, y sobre todo, sin perder su calidad.
Algo floral, casi nada, flor blanca.
Se puede encontrar un muy ligero aspecto ácido pero sólo se aprecia muy a la larga.
También hemos de describir una tenue nota de saponaria que aumenta la complejidad y juega con los aspectos balsámicos de Pino y Eucalipto de forma muy ventajosa.
Al final, encontramos algo de uva blanca.
En boca, el conjunto aparece muy bien compensado.

Nariz 2

Podemos describir aromas de hierba fresca cortada, resinas con toques de eucalipto y de resina de Pino. También podemos hablar de alcachofa muy fresca. Dentro del capítulo de cosas frescas, también se deben citar notas cítricas.
En trasfondo encontramos un "decorado" de tono dulce, notas de golosina y de caramelos muy poco hechos. Todo ello constituye una sólida pero elegante base que compensa muy bien el conjunto de aspectos frescos aportados por el lúpulo. No podemos concluir esta fase sin citar un afrutado de albaricoque importante pero bien calculado.

Boca 2

El cuerpo es discreto y la efervescencia también, un poco baja tal vez.
Olor de albaricoque y de golosina.
El amargor es medianamente intensa (muy inferior a los 39 IBU nominales), de muy buena calidad, redonda y fina, bien repartida. Todos sus aspectos quedan muy bien equilibrados, con un ligero dominio del aspecto punzante. También hay que decir que es muy persistente conformando la principal característica de esta persistencia.
Los aspectos de golosina y de caramelo muy poco hecho así como la sensación de albaricoque y quizás de mango, dan una base que compensa e integra las notas balsámicas donde encontraríamos eucalipto, pino y quizás algo de alcanfor.
Ningún defecto conocido!

Aspectos generales:

Una cerveza muy fácil de beber, con una entrada muy perfumada, halagadora.
El conjunto se revela muy digestible y especialmente equilibrado. El dominio del lúpulo es moderado y no oculta ningún otro aroma.
Encontramos una complejidad notable que, a pesar del equilibrio, es de identificación cómoda.

Impresiones generales:

Una IPA especialmente elegante y fina sin estridencias. El trabajo sobre los lúpulos es especialmente minucioso aportando aromas halagadoras y un amargo muy bien integrado.
La etiqueta habla simplemente de IPA pero yo sugeriría una clasificación dentro de las IPA americanas.
La composición es óptima resultando en una IPA especialmente buena y de notable buen gusto.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada