10 de des. 2015

Fitxes de degustació - CEUTA STAR - La Rubia

CEUTA STAR

 La Rubia

Dades tècniques:

Lot: 000056
Consum preferent: 01-10-2016
Presentació: ampolla de 33cl.
Alcohol: 4,5%Vol.
Cervesa presumiblement d'alta fermentació.
Ingredient especial: mel.

Descripció:

En destapar:

Olor de ferment fresc i de gra així com quelcom molt lleugerament torrat.

Aspecte:

Escuma molt blanca, densa en superfície però de bombolla grossa en el gruix. Normalment persistent. No forma garlandes.
Cervesa de color groc gairebé completament transparent.

Nas 1

Amb molta escuma, hem de descriure DMS (col) i quelcom de SO2.
Passada l'escuma, es pot descriure un bon perfil de malt que inclou aromes de farina, pa fresc, gra i palla. El gra apareix una mica verd però no fa olor de pèsol.
En el fons, podem descriure una nota lleugerament dolça. Però la cervesa està ben atenuada.
El perfil del malt domina i, a la llarga, apareix la mel. Com en les altres cerveses amb mel d'aquesta marca: trobo mel, al principi, perquè sé que hi és. Amb el temps però, la seva aroma es pot detectar amb bastanta comoditat.
Notes de raïm verd o d'agrella. Un perfil lleugerament àcid que no arriba a cítric.
Buscant molt, en fruita, tot just trobo quelcom d'albercoc.
Amb el temps, els compostos del sofre han desaparegut completament.

Boca 1

Fortes olors de gra amb notes de mel en acompanyament. També es distingeixen olors de llesca de pa torrat. Però no apareix cap nota realment torrada ni de caramel.
Cos una mica inferior a mitjà. Efervescència fina i més aviat suau. No insuficient. Viscositat vellutada.
Important fons dolç però res exagerat. Parlariem més de l'efecte de la mel que no d'una falta d'atenuació.
L'amargor és principalment refrescant, un pèl seca i d'intensitat molt modesta i discreta. De molt bona qualitat aparent.
El perfil aromàtic del llúpol és igualment mínim: tot just parlaria de quelcom floral que no identifico.
La mel domina en el retorn. Aquest és aromàtic i inclou una nota lleugerament seca.

Nas 2

-Amb molta escuma
Olors de llúpol amb herba, planta grassa i resina. Tot molt tènue.
També trobem notes acidulades que recorden l'agrella i el raïm verd.
Altrament, es pot descriure un toc de terra.
-Sense escuma
Fortes olors de gra al principi, com si el gra hagués estat re-escalfat. Potser notes de fenols. Desapareix amb el temps.
A part del gra, podem descriure farina i massa crua de pa. La mel es pot identificar a la llarga i introdueix una nota dolça que va augmentant amb el temps.
Hem de repetir amb la nota acidulada.
Buscant molt, potser podem arribar a parlar d'albercoc.

Boca 2

Cos més aviat lleuger. Malgrat aquest aspecte, la viscositat és notable. Com una possible aportació de la mel.
Efervescència fina, modesta, refrescant.
Bones notes florals: rosa i baladre també rosa.
Forta olor de pa i de la seva crosta poc feta.
Aspecte de fons dolç però bona atenuació.
L'amargor és discretíssima i no te cap problema per casar favorablement amb l'acidesa que ja hem citat. La dolçor de fons que hem atribuït a la mel compensa bé aquesta acidesa. Aquesta dolçor, molt a la llarga arriba a ser dominant.
Cervesa fàcil de beure i de pair. Passa bé la set i comporta una nota balsàmica refrescant.
No és una cervesa especialment persistent però presenta un retorn de mel amable.
No presenta cap defecte conegut.

Impressions generals:

L'equilibri d'aquesta cervesa es mou entre el perfil del malt, l'acidesa i el toc de mel. Aquest darrer aporta també aspectes tàctils interessants.
La composició queda bastant ben lligada amb compensacions diferents segons la temperatura.

Castellano

En destapar:

Olor a fermento fresco y de grano así como algo muy ligeramente tostado.

Aspecto:

Espuma muy blanca, densa en superficie pero de burbuja gruesa en el grosor. Normalmente persistente. No forma guirnaldas.Cerveza de color amarillo casi completamente transparente. 

Nariz 1

Con mucha espuma, debemos describir DMS (col) y algo de SO2.Pasada la espuma, se puede describir un buen perfil de malta que incluye aromas de harina, pan fresco, grano y paja. El grano aparece un poco verde pero no huele a guisante.En el fondo, podemos describir una nota ligeramente dulce. Pero la cerveza está bien atenuada.El perfil de la malta domina y, a la larga, aparece la miel. Como en las otras cervezas con miel de esta marca: encuentro miel, al principio, porque sé que está ahí. Con el tiempo sin embargo, su aroma se puede detectar con bastante comodidad.Notas de uva verde o de acedera. Un perfil ligeramente ácido que no llega a cítrico.Buscando mucho, en fruta, apenas encuentro algo de albaricoque.Con el tiempo, los compuestos del azufre han desaparecido completamente. 

Boca 1

Fuertes olores de grano con notas de miel en acompañamiento. También se distinguen olores de rebanada de pan tostado. Pero no aparece ninguna nota realmente tostada ni de caramelo.Cuerpo algo inferior a medio. Efervescencia fina y más bien suave. No insuficiente. Viscosidad aterciopelada.Importante fondo dulce pero nada exagerado. Hablaríamos más del efecto de la miel que no de una falta de atenuación.El amargo es principalmente refrescante, algo seco y de intensidad muy modesta y discreta. De muy buena calidad aparente.El perfil aromático del lúpulo es igualmente mínimo: apenas hablaría de algo floral que no identifico.La miel domina en el retorno. Este es aromático e incluye una nota ligeramente seca. 

Nariz 2

-Con Mucha espumaOlores de lúpulo con hierba, planta grasa y resina. Todo muy tenue.También encontramos notas aciduladas que recuerdan la acedera y la uva verde.También se puede describir un toque de tierra.-Sin EspumaFuertes olores de grano al principio, como si el grano hubiera sido re-calentado. Quizás notas de fenoles. Desaparece con el tiempo. 
Aparte del grano, podemos describir harina y masa cruda de pan. La miel se puede identificar a la larga e introduce una nota dulce que va aumentando con el tiempo.Debemos repetir con la nota acidulada.Buscando mucho, tal vez podemos llegar a hablar de albaricoque. 

Boca 2

Cuerpo más bien ligero. A pesar de este aspecto, la viscosidad es notable. Como una posible aportación de la miel.Efervescencia fina, modesta, refrescante.Buenas notas florales: rosa y adelfa también rosa.Fuerte olor a pan y de su corteza poco hecha.Aspecto de fondo dulce pero buena atenuación.El amargo es discretísimo y no tiene ningún problema para casar favorablemente con la acidez que ya hemos citado. La dulzura de fondo que hemos atribuido a la miel compensa bien esta acidez. Esta dulzura, muy a la larga llega a ser dominante.Cerveza fácil de beber y de digerir. Pasa bien la sed y comporta una nota balsámica refrescante.No es una cerveza especialmente persistente pero presenta un retorno de miel amable.No presenta ningún defecto conocido.

Impresiones generales:

El equilibrio de esta cerveza se mueve entre el perfil de la malta, la acidez y el toque de miel. Este último aporta también aspectos táctiles interesantes.La composición queda bastante bien atada con compensaciones diferentes según la temperatura.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada