30 d’ag. 2010

Cervesa i salut; L'alcohol: 8.1.-límits i càlculs

Quan ens informem sobre els efectes de l’alcohol en l’organisme, trobem informació sobrada sobre efectes negatius del seu consum.

Però cal matisar. L’alcohol, en si mateix, ni és dolent ni és bo. Si volem determinar els efectes de l’alcohol, hem de parlar de «consum moderat» o de «consum excessiu» (o d’absència de consum, però en aquest cas, no hi ha problema).

Cal doncs determinar doncs un límit entre ambdós consums.

Consultades diverses fonts, es poden establir tres zones de consum que són diferents per a homes i per a dones adults i sans. Prèviament cal dir que fins no fa gaire, el consum d'alcohol es calculava en grams o mil·lilitres però ara, s'indiquen en UBE, Unitats de Beguda Estàndar. Per a nosaltres, cada UBE equival a 10 gram d'alcohol pur.

Consum de baix risc:
Homes: fins a 17 unitats(UBE) a la setmana.
Dones: fins a 11 unitats (UBE) a la setmana.

Consum prudent :
Homes: de 17 unitats a 22(UBE) a la setmana.
Dones: de 11 unitats a 15(UBE) a la setmana.

Consum moderat:
Homes: entre 22 i 50 unitats (UBE) a la setmana.
Dones: entre 15 i 35 unitats (UBE) a la setmana.

Consum excessiu(alcoholisme):
Homes: més de 50 unitats (UBE) a la setmana.
Dones: més de 35 unitats (UBE) a la setmana.

No he pogut esbrinar perquè es donen els consums per setmana. Suposo que és perquè la gent no sol consumir la mateixa quantitat d’alcohol cada dia i que el promig de consum a la setmana és més fiable. Sigui com sigui, he compost una taula diària:

Consum de baix risc:
Homes: fins a 2,42 UBE/dia, que són 24,2 grams al dia.
Per una cervesa de 4,5%, són19,72 ml/alc = 0,423 litres de beguda
Dones: fins a 1,57 UBE/dia, que són 15,7 grams al dia.
Per la mateixa cervesa, són 13,41 ml/alc = 0,275 litres de beguda

Consum moderat:
Homes: de 2,42 a 2,85 UBE/dia, que són 28,5 grams al dia.
Per una cervesa de 4,5%, sónfins a 14.59 ml/alc = 0,499 litres de beguda
Dones: de 1,57 a 1.85UBE/dia, que són 21.4 grams al dia.
Per la mateixa cervesa, són 14,59 ml/alc = 0,324 litres de beguda

Consum excessiu:
Per damunt del consum moderat
Homes, més d'un litre.
Dones, més de dos terços de litre.

(S'han de revisar aquests càlculs)

Evidentment, com més alta serà la graduació, menys beguda podrem ingerir si no ens volem passar.

El ministeri d’educació de l’Estat espanyol emet una guia didàctica (http://www.educacion.es/cide/espanol/publicaciones/materiales/salud/inn1999pcat/inn1999pcat02.pdf) en la que estableix aquestes distincions:

ÚS:
Consum de freqüència mínima i petites quantitats. No implica conseqüències negatives (físiques, psicològiques o socials).

ABÚS:
Consum que pot comportar conseqüències adverses (agudes o cròniques) per a la persona consumidora. Aquest consum d’alcohol pot ser problemàtic quan es superen determinades quantitats, segons les característiques personals de l’individu o segons les activitats que es duen a terme.

DEPENDÈNCIA:
Bevedora habituals que han desenvolupat tolerància a l’alcohol (cada cop han de beure més grans quantitats per a aconseguir el mateix efecte) i que presenten una conducta compulsiva per prendre alcohol de forma continuada o periòdica.


Les xifres esmentades abans són molt boniques però a què corresponen exactament?

En principi (i per llei), les begudes ens han d’informar sobre el seu contingut en alcohol. Les cerveses europees ho solen fer en unitats de volum mentre que les americanes ho fan en unitats de pes. El nostre sistema és més fàcil a l’hora de resoldre el càlcul:

Si estic consumint una cervesa amb un 5,2%, significa que conté 5,2 cl. d’etanol per cada litre. Fixeu-vos en la unitat: el 5,2 és PER CENT, o sigui centèsimes parts del litre! Són doncs centilitres i no mil•lilitres.
5,2cl, són doncs 52ml. No falla.

Si m’estic bevent una canya de 2 dl de cervesa a 5,2%, estic ingerint 5,2/10 (per aconseguir el contingut per 1dl.)x2 (perquè hi ha 2dl.)x10(perquè vull saber els ml.), que és com 5,2x2=10,4ml d’etanol.
Un consum prudent d’aquesta cervesa serà d’ aproximadament tres gots de 2dl. Uns 0,6l de cervesa.

Lògicament, si m’estic bevent una cervesa més forta, estaré bevent més alcohol.
Una cervesa de 8º, significa que conté 8% d’alcohol que són 80ml per litre o 8ml per decilitre.
Si en vull fer un consum prudent, hauré de beure’n un màxim de 30ml./8ml.=3,75. I com que els 8ml. són per dl. llavors em podré beure uns 4 dl d’aquesta cervesa.

Per això, les cerveses fortes es recomanen de prendre en forma d’aperitiu mentre que les més fluixetes poden servir de desalterant.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada