04 de setembre 2010

Cervesa i salut 8.4 Efectes negatius de l'abús d'alcohol. 14 EL COR

14.- El COR. 

 El cor (miocardi, múscul cardíac) és una bomba que s'encarrega de distribuir la sang per l'organisme perquè els milers de milions de cèl·lules que el componen rebin les substàncies necessàries per viure i l'oxigen necessari per a la seva respiració. És com un altre múscul qualsevol, amb la diferència que mentre els altres músculs necessiten ser excitats pel sistema nerviós, el cor és totalment automàtic. Tot motor, i el cor és un motor, necessita carburant per a funcionar. L'alimentació del teixit viu es realitza a través de la sang, de manera que el cor disposa d'un sistema circulatori: sistema coronari. Cap òrgan del cos compta amb una xarxa capil·lar tan densa com el miocardi. L’infart: Pel que fa a les causes d’infart, cal citar l’arteriosclerosi : L’Aterosclerosi, és la forma més freqüent d'arteriosclerosis, caracteritzada per un espesseïment de la túnica íntima amb plaques que contenen macròfags plens de lípids i grasses, principalment el colesterol.

  • L’Arteriosclerosi obliterant és una forma d'arteriosclerosis específica de les artèries de les extremitats inferiors, freqüent en adults més grans de 55 anys, caracteritzada per la fibrosis de les capes de les artèries amb obliteració i estrenyiment considerable de la llum del vas.
  • L’Esclerosi de Monckeberg, poc freqüent, s’observa especialment en persones ancianes, i afecta generalment les artèries de la glàndula tiroides i de l’úter; rares vegades es presenta estrenyiment de la llum arterial.
  • L’Arteriosclerosi hialina o nefrosclerosis, es refereix a l'espesseïment de les parets de les artèries per dipòsit de materials hialins (La paraula hialí es deriva del grec hyalos, que significa vidre); s’observa generalment en pacients amb patologies renals i diabètics.
  • L’Esclerosi de la vellesa, en la qual s'observa naturalment una remodelació de les grans artèries a mesura que augmenta l'edat, caracteritzada per rigidesa arterial i que s'associa amb hipertensió sistòlica.

L'infart és la mort d'una zona del cor per falta de reg sanguini. Segons la Fundació Hispana de Cardiologia, 50 de cada 100 morts que es produeixen a l'Estat Espanyol són per causa de malalties del cor o de les artèries i s'observa que, així com als Estats Units han aconseguit reduir a 40% la mortalitat per aquesta causa, al nostre país ha augmentat fins a un 50%. Cal cercar els motius en el nostre sistema de vida, hipertensió, alimentació, tabac, alcohol, etc.

To drink or not to drink

Per més informació, traduïm aquí el resum d'un interessant article titulat "to drink or not to drink" parafrasejant la gran qüestió que Shakespeare posa en boca de Hamlet.

Nombrosos estudis han utilitzat una corba en forma de J o en forma d’U per descriure la relació entre el consum d’alcohol i la mortalitat total. El valor mínim en aquestes corbes que procedeixen d'una metanàlisi recent va suggerir un benefici òptim aproximadament a la meitat d'una beguda al dia (5g d'alcohol pur). Semblava que menys de 4 begudes al dia en homes i menys de 2 al dia en dones donaven beneficis.

[4 begudes són 40g d'alcohol pur i 2 begudes en són 20 g]

També es van associar reduccions de decessos d'origen cardiovascular i d’infarts de miocardi no mortals amb una ingesta de lleugera a moderada d'alcohol.
ingesta d’alcohol. Tot i que alguns estudis van suggerir que el vi tenia avantatges sobre altres tipus de begudes alcohòliques,altres treballs van suggerir que el tipus de beguda no era important. El consum elevat de begudes alcohòliques es va associar amb un augment de mortalitat, hipertensió, cardiomiopatia alcohòlica, càncer i accidents cerebrovasculars, incloent les hemorràgies cerebrovasculars.

 Paradoxalment, l’ús lleuger a moderat d’alcohol va reduir el desenvolupament de la insuficiència cardíaca i no semblava exacerbar-la en la majoria de pacients que tenien insuficiència cardíaca subjacent.

S'han proposat nombrosos mecanismes per explicar el benefici que la ingesta lleugera a moderada d'alcohol té sobre cor, incloent 

un augment de Lipoproteïna de densitat alta [o colesterol HDL]
la reducció de la viscositat plasmàtica i la concentració de fibrinògens, 
augment de la fibrinòlisi, 
disminució de l'agregació plaquetària, 
millora en funció endotelial, 
reducció de la inflamació i 
promoció d’efectes antioxidants.

 Hi ha controvèrsia sobre si l'alcohol té un efecte cardioprotector directe sobre el miocardi isquèmic. [...] Potser ha arribat el moment d’un assaig prospectiu aleatori per determinar si 1 beguda al dia (o potser 1 beguda cada dos dies) redueix la mortalitat i els principals accidents cardiovasculars.

 (Circulation. 2007;116:1306-1317.)

Font:

https://www.ahajournals.org/doi/full/10.1161/CIRCULATIONAHA.106.678375

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada