14 de jul. 2015

Fitxes de degustació - BALLUT+Boris Brew - TERAPIA - IPA

Ballut + Boris Brew 

Teràpia IPA 

Del seu web: 

La cervesa artesana extremenya BALLUT sorgeix en 2012, amb el nom inicial de QUERCUS, fruit de la passió i l'obstinació d'un grup d'amics. Juan Manuel Zapata, hostaler, i Pablo Blázquez, que després d'haver residit a Alemanya s'havia amarat de la tradició cervesera del país, tenien en ment fer un producte amb gust extremeny, jove i que tingués una altra manera d'entendre i gaudir la cervesa i així despertar l'interès i el gust per allò artesanal a la regió. 

Contacte: 

Seu de Ballut: 
Cerveceria artesana natural extremeña SL. 
Pol. Industrial El Nevero 
Calle Dieciocho, Nave 25 
Badajoz
info@cervezaballut.es 
+34 924 103 111 

Dades tècniques: 

Alcohol: 6%Vol. 
Amargor: 54 IBU 
Lot: 18/2015 
Consum preferent: 05/2016 
Ingredients: ? 
Medalla d’or de l’Asia Beer Cup 

Descripció 

En destapar: 

Herba fresca, resina, fruites i caramel. 

Aspecte: 

Escuma de color blanc trencat, bastant densa i molt persistent. 
Cervesa de color coure-taronja gairebé transparent. 

Nas 1 

La primera sensació, curiosament, és de densitat barrejada molt equilibradament amb caramels poc fets i fruitats densos, aromàtics de fruites tropicals. Per sobre, plana un aspecte refrescant compost d’herba molt frescament tallada, notes de resina que possiblement es resolguin en Pi. 
El perfil fruitat ofereix mandarina, mango, maracujà i préssec. 
També apareix una curiosa nota de iogurt (?). 
Al principi hi havia una nota sofrada, però ha desaparegut amb l’escuma. 
Perfil general molt equilibrat en el que les intensitats dels diversos components olfactius es manifesten en intensitats molt similars, complicant la seva distinció. 
Dins dels aspectes refrescants, curiosament, trobem aspectes florals de rosa i, sobre tot, de baladre rosa. 

Boca 1. 

L'amargor s'expressa de forma quasi immediata. No apareix molt forta (malgrat els seus 54 IBU-cosa que demostra, si feia falta, que els IBU són una cosa i la sensació d'amarg, una altra). Es compon principalment d'aspectes metàl·lics i d'altres de punyents. Una combinació inusual i eficaç en el sentit que una cosa compensa l'altra. 
Trobem un fons de dolçor residual que casa favorablement amb els aspectes fruitats sense confondre-s'hi. Especialment, cal citar bones olors de forneria dolça com ara pa de pessic i ensaïmada. 
També apareixen olors fresques d'herba acabada de tallar. 
L'alcohol es nota a la llarga, especialment després d'empassar. No apareix en boca. 
El cos és respectable però sense exageracions. Tirant a mig fort. Tot i així és una aspecte bàsic de la composició sensorial. No funciona com un aspecte secundari sinó que té una raó de ser molt clara en l'equilibri de forces que s'estableix en aquesta IPA. 
L'efervescència, en la mateixa idea, està molt ben aconseguida, fina elegant i refrescant. 
Malgrat la seva insòlita composició, l'amargor queda rodona. També és molt persistent. I en la persistència, no perd qualitat. Al final es barreja amb l'alcohol per constituir un acabat especialment rodó. 
Al final de tot i guardant la cervesa molta estona en boca, l'acidesa es manifesta. És d'intensitat modesta i regular alhora que es troba acompanyada per una frescor que recorda l'eucaliptus (quasi res). També hi participa una nota de sabia fresca. 
Al principi, dins del perfil de dolçor residual, m'ha semblat percebre quelcom de diacetil. Però a la llarga, la confusió no es manté. No hi ha diacetil. El perfil és exclusivament de caramel poc fet. 
La cervesa en general té una entrada aromàtica molt atractiva, és fàcil de beure tot i que es mereix un consum més atent i encalmat. El mateix es pot dir de la digestibilitat que és òptima. També cal dir que passa bastant bé la set. 
La sensació final és la d'una construcció complexa, equilibrada i compacta que resulta en un producte de fàcil accés. 

Nas 2 

En aquesta segona passada, la cervesa està més temperada i ofereix olors d'herba fresca, de mandarina i de resines (potser Pi). Al cap d'una estona, també podem descriure un toc lleugerament terrós. 
Molt bons aspectes de caramel poc fet, amb un lleuger to de toffee, de pa de pessic i d'ensaïmada. 
En fruites, al marge de la mandarina que ja hem citat, cal descriure mango, préssec, albercoc i pera. Potser buscant molt trobaríem plàtan però és extremar una mica. Finalment, no m'estranyaria parlar de llimona. 
Torna a aparèixer una discretíssima però identificable nota de iogurt... 
Molt bona base de malt, alhora discreta i sòlida (no sé com es fa, però és el que trobo). 
La sensació general és molt aromàtica. L'entrada és especialment amable però mesurada. Ens movem en sensacions elegants i refinades. 

Boca 2 

Cos notable i consistent Efervescència justa, fina i refrescant. 
Lleugera acidesa amb tons cítrics sense identificar. 
Aquest cop, l'amargor es manifesta molt tard, ben rodona i ben encaixada. Es compon molt bé amb els aspectes de cos i aromàtics del malt. 
Aquest darrer ofereix notes de forneria dolça, especialment pa de pessic, dònut i ensaïmada. L'aspecte dolç de fons és discret però fa una feina molt eficaç compensant l'acidesa que ara és més evident i l'amargor que s'ha quedat en rereguarda. 
L'alcohol només es nota molt al final. 
La cervesa és molt llarga i en la persistència, l'amargor recupera una mica de protagonisme. 

Impressions generals. 

Sembla una composició en la que el treball principal recau en el ric i refinat perfil del malt amb els aspectes frescos, balsàmics i fruitats del llúpol. Dóna una cervesa molt compacta, homogènia i densa, alhora que lleugera, fresca i fàcil de beure i de pair. S'aconsegueix un final molt equilibrat, llarg i intens. No és una cervesa de mitges tintes però tampoc es tracta d'un producte extrem. Una cervesa potent i alhora mesurada, intensa i suau al mateix temps. No m'estranya que una composició d'aquesta qualitat guanyi una medalla d'or. 


En poques paraules, m'agradaria parlar d'una cervesa amb un perfil alhora sòlid, seriós i refinat.

Nota: 

Per si algú creu que escric una bona crítica d'una cervesa d'un amic meu, repetiré el que ja he dit en situacions similars: en Boris és amic meu i un mestre brouater de primera. Però si un dia fa alguna cosa que no respon a les expectatives que ell mateix està creant, ho manifestaré sense embuts. Així que he tastat aquesta cervesa aplicant-me en ella i no en el bon rotllo que pugui tenir amb els seus autors. 

Castellano:

Descripción

En destapar:

Hierba fresca, resina, frutas y caramelo.

Aspecto:

Espuma de color blanco roto, bastante densa y muy persistente.Cerveza de color cobre-naranja casi transparente.

Nariz 1

La primera sensación, curiosamente, es de densidad mezclada muy equilibradamente con caramelos poco hechos y afrutados densos, aromáticos de frutas tropicales. Por encima, planea un aspecto refrescante compuesto de hierba muy frescamente cortada, notas de resina que posiblemente se resuelvan en Pino.El perfil frutado ofrece mandarina, mango, maracuyá y melocotón.También aparece una curiosa nota de yogur (?).Al principio había una nota de azúfre, pero ha desaparecido con la espuma.Perfil general muy equilibrado en el que las intensidades de los diversos componentes olfativos se manifiestan en intensidades muy similares, complicando su distinción.Dentro de los aspectos refrescantes, curiosamente, encontramos aspectos florales de rosa y, sobre todo, de adelfa rosa.

Boca 1.

El amargo se expresa de forma casi inmediata. No aparece muy fuerte (a pesar de sus 54 IBU -lo que demuestra, si hacía falta, que los IBU son una cosa y la sensación de amargo, otra). Se compone principalmente de aspectos metálicos y otros punzantes. Una combinación inusual y eficaz en el sentido de que una cosa compensa la otra.Encontramos un fondo de dulzura residual que casa favorablemente con los aspectos afrutados sin confundirse con ellos. Especialmente, cabe citar buenos olores de panadería dulce como bizcocho y ensaimada.También aparecen olores frescos de hierba recién cortada.El alcohol se nota a la larga, especialmente después de tragar. No aparece en boca.El cuerpo es respetable pero sin exageraciones. Tirando a medio fuerte. Aún así es una aspecto básico de la composición sensorial. No funciona como un aspecto secundario sino que tiene una razón de ser muy clara en el equilibrio de fuerzas que se establece en esta IPA.La efervescencia, en la misma idea, está muy bien conseguida, fina elegante y refrescante.A pesar de su insólita composición, el amargo queda redondo. También es muy persistente. Y en la persistencia, no pierde calidad. Al final se mezcla con el alcohol para constituir un acabado especialmente redondo.Al final de todo y guardando la cerveza mucho rato en boca, la acidez se manifiesta. Es de intensidad modesta y regular a la vez que se encuentra acompañada por una frescura que recuerda el eucalipto (casi nada). También participa una nota de sabia fresca.Al principio, dentro del perfil de dulzor residual, me ha parecido percibir algo de diacetilo. Pero a la larga, la confusión no se mantiene. No hay diacetilo. El perfil es exclusivamente de caramelo poco hecho.

La cerveza en general tiene una entrada aromática muy atractiva, es fácil de beber aunque se merece un consumo atento y calmado. Lo mismo se puede decir de la digestibilidad que es óptima. También hay que decir que pasa bastante bien la sed.La sensación final es la de una construcción compleja, equilibrada y compacta que resulta en un producto de fácil acceso.

Nariz 2

En esta segunda pasada, la cerveza está más templada y ofrece olores de hierba fresca, de mandarina y de resinas (quizás Pino). Al cabo de un rato, también podemos describir un toque ligeramente terroso.Muy buenos aspectos de caramelo poco hecho, con un ligero tono de toffee, de bizcocho y de ensaimada.En frutas, al margen de la mandarina que ya hemos citado, hay que describir mango, melocotón, albaricoque y pera. Quizás buscando mucho encontraríamos plátano pero es extremar un poco. Por último, no me extrañaría hablar de limón.Vuelve a aparecer una discretísima pero identificable nota de yogur ...Muy buena base de malta, a la vez discreta y sólida (no sé cómo se hace, pero es lo que encuentro). 
La sensación general es muy aromática. La entrada es especialmente amable pero mesurada. Nos movemos en sensaciones elegantes y refinadas.

Boca 2

Cuerpo notable y consistente Efervescencia justa, fina y refrescante.Ligera acidez con tonos cítricos sin identificar.Esta vez, el amargo se manifiesta muy tarde, bien redondo y bien encajado. Se combina muy bien con los aspectos de cuerpo y aromáticos de la malta.Esta última ofrece notas de panadería dulce, especialmente bizcocho, donut y ensaimada. El aspecto dulce de fondo es discreto pero hace un trabajo muy eficaz compensando la acidez que ahora es más evidente y el amargo que se ha quedado en retaguardia.El alcohol sólo se nota muy al final.La cerveza es muy larga y en la persistencia, el amargo recupera algo de protagonismo.

Impresiones generales.

Parece una composición en la que el trabajo principal recae en el rico y refinado perfil de la malta con los aspectos frescos, balsámicos y afrutados del lúpulo. Da una cerveza muy compacta, homogénea y densa, a la vez que ligera, fresca y fácil de beber y de digerir. Se consigue un final muy equilibrado, largo e intenso. No es una cerveza de medias tintas pero tampoco se trata de un producto extremo. Una cerveza potente y medida, intensa y suave al mismo tiempo. No me extraña que una composición de esta calidad gane una medalla de oro.

En pocas palabras, me gustaria hablar de una cerveza con un perfil sólido, serio y refinado.

Nota:

Por si alguien cree que escribo una buena crítica de una cerveza de un amigo mío, repetiré lo que ya he dicho en situaciones similares: Boris es amigo mío y un maestro cervecero de primera. Pero si un día hace algo que no responde a las expectativas que él mismo está creando, lo manifestaré sin rodeos. Así que he probado esta cerveza aplicandome en ella y no en el buen rollo que pueda tener con sus autores.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada