06 de desembre 2015

Ceuta Star - EL DESNARIGADO

Ceuta star

EL DESNARIGADO

El 23 de març de 1957, en acte presidit pel Tinent General Alfredo Galera, Governador General dels Territoris de Sobirania, s'inaugura a Ceuta la fàbrica de cervesa "Africa Star ". Després de trenta-cinc anys de producció i satisfaccions per als ceutins, tanca definitivament les seves portes a l'octubre de 1992 , posant punt i final a la indústria cervesera local. De l'esperit d'aquells emprenedors neix el 2013 " CEUTA STAR ", la primera cervesa artesana 100% produïda íntegrament a la ciutat de Ceuta.
Sobre el nom de la cervesa: 

Contacte:

Plaza Rafael Gibert, 24, 
Ceuta 51001
956512097

Dades tècniques:

Possiblement cervesa d'AF.
Alcohol: 4%Vol
Presentació: ampolla 330ml
Lot: 00 0050
Consum preferent: 09-2916
Ingredient especial: mel

Descripció 

(En castellano más abajo)

En destapar:

Forta olor de mel i alguna cosa de llúpol (potser resina).

Aspecte:

Generosa escuma blanca, mitjanament persistent. Bombolla variable principalment mitjana a grossa.
Cervesa molt transparent de color groc.

Nas 1

Fortes olors de llúpol sobre fons de malt.
El perfil de llúpol inclou aspectes d'herba i notes florals sense identificar. Al principi es pot descriure un toc resinós que desapareix ràpidament tot i ser ben notable. 
El malt aporta notes de galeta, de pa de pessic, farina i gra. En aquest ordre. Al final també podem descriure tocs de massa crua de pa.
El perfil de la mel sembla planejar sobre el conjunt. És prou intens i, segons com, tendeix a semblar-se a quelcom de llaminadura. Aquesta nota de mel inclou un lleuger perfil dolç.

Boca 1

Cos molt lleuger i efervescència considerable. Un pèl per sobre del que és habitual. Però compleix amb la funció de refrescar i de donar un perfil general de "fàcil" entrada.
Amargor discreta, rodona de bona qualitat i ben present (una cosa és "intensa" i l'altra "present". El primer terme parla de força mentre que el segon ens diu que, encara que no sigui fort, la seva presència és notable).
Aquesta amargor aporta frescor balsàmica gairebé immediata, sequedat a la llarga i algun aspecte metàl·lic d'intensitat controlada. No apreciem res punyent. Tampoc inclou cap mena d'astringència.
Aquesta amargor és molt llarga i s'estén fins en el retorn, i més enllà i tot sense augmentar en intensitat.
En aquesta fase, el perfil del malt queda molt discret, potser excessivament, i la mel es manifesta amb molta timidesa. Molt a la llarga, acaben apareixent notes de gra i de magdalena.
El conjunt és molt fàcil de beure i de pair. Passa molt bé la set.

Nas 2

Amb molta escuma, l'aroma és neta, no conté cap compost del sofre.
En aquesta fase, el que sobresurt, és la mel. No és un perfil que domini especialment, però en un conjunt d'intensitats discretes, es fa bastant evident.
El llúpol es manifesta de forma curiosa: és intermitent. Quan hi és, introdueix aromes d'herba, notes florals semblants a la rosa, i algun aspecte que es pot confondre amb la mel i que podria ser de fruita tropical. Res és prou intens per poder distingir si es tracta d'una aportació del llúpol o de la fermentació.
El malt aporta olors de gra i de magdalena així com una lleugera nota dolça que es barreja amb la mel i la llaminadura.
Al final i a mode de curiositat, hem de citar un aspecte de camamilla i, al fons, amagat, un toc de palla fresca.

Boca 2

L'efervescència és notable, picant i forta, però no estrident.
Podem descriure una fugissera nota de col (DMS). Un aspecte de molt curta durada.
El cos és ben lleuger cosa que implica una gran facilitata de beure i també de pair. Passa la set amb eficàcia.
El fons dolç es manté tot i que es produeix a baixa intensitat.
També podem citar notes de saponària.
L'amargor és alhora fina i assertiva, molt persistent i de qualitat molt acceptable.
El final resulta un pèl sec amb una aportació de mel que ha esperat fins al final per manifestar-se.

Impressions generals

Una cervesa de molt fàcil accés amb una amargor discreta però que alhora s'afirma i s'allarga molt. Potser domina més del compte per l'extraordinària discreció del perfil del malt que queda rellegat a funcions de suport poc lluides. Crec que el conjunt quedaria millor lligat amb uns perfils del malt i de la mel una mica més presents. Sense exagerar perquè aquesta cervesa és molt passadora i no convé que perdi aquesta excel·lent qualitat.


Castellano:

Datos técnicos:Posiblemente cerveza de AF.Alcohol: 4% VolPresentación: botella 330mlLote: 00 0050Consumo preferente: 09 hasta 2916Ingrediente especial: miel

Descripción

En destapar:

Fuerte olor a miel y algo de lúpulo (quizás resina).

Aspecto:

Generosa espuma blanca, medianamente persistente. Burbuja variable principalmente media a gruesa.Cerveza muy transparente de color amarillo.

Nariz 1

Fuertes olores de lúpulo sobre fondo de malta.El perfil de lúpulo incluye aspectos de hierba y notas florales sin identificar. Al principio se puede describir un toque resinoso que desaparece rápidamente a pesar de ser bien notable.La malta aporta notas de galleta, de bizcocho, harina y grano. En ese orden. Al final también podemos describir toques de masa cruda de pan.El perfil de la miel parece planear sobre el conjunto. Es bastante intenso y, según como, tiende a parecerse a algo de golosina. Esta nota de miel incluye un ligero perfil dulce.

Boca 1

Cuerpo muy ligero y efervescencia considerable. Algo por encima de lo habitual. Pero cumple con la función de refrescar y dar un perfil general de "fácil" entrada.Amargo discreto, redondo de buena calidad y bien presente (una cosa es "intenso" y la otra "presente". El primer término habla de fuerza mientras que el segundo nos dice que, aunque no sea fuerte, su presencia es notable ).Este amargo aporta frescura balsámica casi inmediata, sequedad a la larga y algún aspecto metálico de intensidad controlada. No apreciamos nada punzante. Tampoco incluye ningún tipo de astringencia.Este amargo es muy largo y se extiende en el retorno, y hasta más allá sin aumentar en intensidad.En esta fase, el perfil de la malta queda muy discreto, quizás excesivamente, y la miel se manifiesta con mucha timidez. Muy a la larga, acaban apareciendo notas de grano y de magdalena.El conjunto es muy fácil de beber y de digerir. Pasa muy bien la sed.

Nariz 2

Con mucha espuma, el aroma es limpio, no contiene ningún compuesto del azufre.En esta fase, lo que sobresale, es la miel. No es un perfil que domine especialmente, pero en un conjunto de intensidades discretas, se hace bastante evidente.El lúpulo se manifiesta de forma curiosa: es intermitente. Cuando está, introduce aromas de hierba, notas florales semejantes a la rosa, y algún aspecto que se puede confundir con la miel y que podría ser de fruta tropical. Nada es suficientemente intenso para poder distinguir si se trata de una aportación del lúpulo o de la fermentación.La malta aporta olores de grano y de magdalena así como una ligera nota dulce que se mezcla con la miel y la golosina.Al final ya modo de curiosidad, debemos citar un aspecto de manzanilla y, al fondo, escondido, un toque de paja fresca.

Boca 2

La efervescencia es notable, picante y fuerte, pero no estridente.Podemos describir una huidiza nota de col (DMS). Un aspecto de muy corta duración.El cuerpo es bien ligero lo que implica una gran facilidad de beber y también de digerir. Pasa la sed con eficacia.El fondo dulce se mantiene aunque se produce a baja intensidad.También podemos citar notas de saponaria.El amargo es a la vez fino y asertivo, muy persistente y de calidad muy aceptable.El final resulta un pelo seco con una aportación de miel que ha esperado hasta el final para manifestarse.

Impresiones generales

Una cerveza de muy fácil acceso con un amargo discreto pero que a la vez se afirma y se alarga mucho. Quizás domina más de la cuenta por la extraordinaria discreción del perfil de la malta que queda relegado a funciones de apoyo poco lucidas. Creo que el conjunto quedaría mejor atado con unos perfiles de la malta y de la miel un poco más presentes. Sin exagerar porque esta cerveza es muy pasadora y no conviene que pierda esta excelente calidad.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada